ΕΣΤΙΑΣ 15 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΥΝΟΡΑ - ΓΕΡΑΚΑ
Τηλ./ Fax +30 210 6003724
κιν. +30 6945523235
e-mail: skalieris@gmail.com


θέα Trohio Skalieris σε μεγαλύτερο χάρτη
web design Κιν. : +30 6948889584 e-mail: mininmirosgmail.com